halen rijbewijs
Nieuws

Rijbewijs halen: wat is er veranderd?

Je rijbewijs halen: het is een hele opgave. In 2017 werden heel wat wijzigingen doorgevoerd. Maar wat houdt dit nu allemaal in? Wij hebben het alvast voor je in een overzicht gegoten!

Theoretisch rijexamen

Sinds 1 juni wordt er in het theoretisch rijexamen een onderscheid gemaakt tussen zware overtredingen en lichtere fouten. Met zware overtredingen bedoelt men overtredingen van de 3e graad, zoals het negeren van een rood verkeerslicht of het overschrijden van een witte doorlopende lijn, en van de 4e graad, zoals het negeren van een bevel van een politieagent.

Bij dergelijke overtredingen worden voortaan 5 punten afgetrokken. Bij lichte overtredingen verlies je 1 punt. Het aantal vragen op het examen is nog steeds 50. Ook het kostenplaatje van het examen blijft hetzelfde, namelijk € 15. Wie wil slagen op het theoretisch rijexamen moet minstens 41 punten behalen.

De theorie leren kan je doen aan de hand van het theorieboek en bijhorende theorie-examens.

Theoretisch rijexamen

Praktisch rijexamen

Waar je voorheen slechts 2 manoeuvres moest uitvoeren, parkeren achter een voertuig en keren in een smalle straat, zijn er nu 6 mogelijke manoeuvres. Deze zijn:

  1. Keren in een smalle straat. Dit gebeurt op de openbare weg. Je mag zelf kiezen waar dit precies moet gebeuren.
  2. Achteruit rijden in een rechte lijn. Ook dit voer je uit op de openbare weg. Je moet zo’n 10 meter achteruit rijden in een vloeiende beweging. Je krijgt wel de kans om je één keer te herpositioneren.
  3. Parkeren. Hierin heb je 4 variaties. Wanneer dit manoeuvre wordt uitgeloot, zal je slechts één van de volgende parkeermanoeuvres moeten uitvoeren. Ofwel moet je evenwijdig met de openbare weg parkeren, ofwel loodrecht erop. Bij het evenwijdig parkeren tussen 2 voertuigen bestaan 2 varianten: ofwel links ofwel rechts inparkeren. Bij het loodrecht parkeren heb je ook 2 mogelijkheden: achterwaarts of voorwaarts inparkeren.

In tegenstelling tot het theoretisch rijexamen, is het praktisch examen wel een tikkeltje duurder geworden: € 39 in plaats van € 36. Ook zijn er 2 extra vaardigheden bijgekomen. Voortaan moet je zelfstandig kunnen rijden. Dit betekent dat je een op voorhand aangegeven bestemming moet bereiken zonder instructies van de examinator. Je kan hierbij een GPS raadplegen of de verkeersborden volgen.

Bovendien werd het examen ook nog uitgebreid met een risicoperceptietest. Dit is een computertest die je aflegt voor of na de proef op de openbare weg. Deze test inspecteert of je in staat bent de verschillende potentiële gevaren op de openbare weg tijdig te herkennen en correct in te schatten.

Niet alleen het rijexamen onderging een make-over, ook de rijopleiding zal drastisch veranderen. Vanaf 1 oktober moet je met een theoretisch rijbewijs minstens 9 maanden oefenen in plaats van 3 vooraleer je examen kan afleggen. Wie graag zoon of dochter wil begeleiden, zal een verplichte opleiding van 3 uur moeten volgen. Deze cursus zal € 20 kosten.

Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, komt er in maart 2018 nog een vernieuwing aan. Haal je vanaf dan je rijbewijs? Dan moet je 6 tot 9 maanden na het behalen van je rijbewijs nog eens terug naar het examencentrum om zowel in theorie als in praktijk te bewijzen dat jij rijbewijswaardig bent! Bekijk nog eens grondig je theorieboek en vergeet zeker niet je parkeerschijf te zetten!

praktisch rijexamen

Binnenkort je rijbewijs halen? Hopelijk heb je dankzij ons overzicht een beter beeld van de wijzigingen aan het examen. Veel succes!

Previous Post Next Post

You Might Also Like